Forum dziecko

Opis

Zdrowie dzieci i problemy z nimi związane

Dziecko nie sprząta po zabawie w pokoju

Forums

Dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest w przedszkolu niegrzeczne: są z nim ciągłe problemy, bo na przykład bałagani, nie chce słuchać opiekunów, ubliża innym dzieciom, jest niesympatyczne i ciągle trzeba mu zwracać uwagę.

I co wtedy? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, aby nauczyć je właściwego postępowania i w jaki sposób wpłynąć na malucha, aby zaczął zachowywać się właściwie?